Въпроси и отговори

За разлика от кръвта и урината косата не се влияе от последното хранене, стрес и други фактори. Затова тя може да съдържа информация за по-дълъг период от време. Този факт ни дава възможност да Ви даден обширна картина на Вашите непоносимости.

Проба от косата в момента се използва в много професии за проверка употребата на алкохол или опиати. Поради способността на косата да съхранява информация, установихме, че тя е идеалният източник за тестване за непоносимости, хранителни недостици и наличие на интоксисация с метали. Подробен доклад може да бъде изработен с помощта на едва някоко косъма.

Не, теста се извършва върху композицията на пробата от коса, затова боята, ако косата е боядисана, няма да окаже никакво влияние върху резултата.

Към момента няма нищо допълнително за заплащане. Обявената цена е крайна.

Вашите резултати ще съдържат списък с всички вещества, към които имате непоносимост от 85% или по-голяма. Въз основа натрупаната информация от хиляди тестове е установено, че това е границата, след която започват да се появяват симптоми поради непоносимостта. Това е причината, поради която не съхраняваме информация за непоносимост под този праг от 85%.

Изпълнете следните няколко стъпки.

1. Отскубнете 4-5 косъма с корена (космите трябва да са минимум 2.5 см). Космите може да бъдат взети от всяко друго място, а не задължително от главата. Например - ръка, крак и др.

Достатъчни са 3 - 4 косъма с корен минимум 2.5 см дължина. Не е нужен цял кичур.

Към настоящия момент тестовете се извършват във Великобритания. Тъй като доставката на пробата от коса до там отнема време, именно това е причината резултатите да са готови до 15 работни дни.

Не е задължително пробата от коса да бъде взета от главата; можем да извършим теста с коса, от която и да е част на тялото, включително крак, ръка и други.

Теста се прави на деца навършили 6 годишна възраст.

Ако не сте намерили отоговра на своя въпрос, може да ни попитате и ние ще ви отговорим. Попълнете коректно полетата във формата по-долу.

Ние предлагаме 3 от най-цялостните тестове, които може да откриете!

Виж тестовете